Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2018 - Zakładanie działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2018  - Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nr ogłoszenia o naborze: 3/2018 - Wspieranie ochrony środowiska


Termin naboru wniosków: 7.05.2018-21.05.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75 781 31 63, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Link do ogłoszeń: 

http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,a2590.html

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie