Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) 

Burmistrz Olszyny

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie, ul. Wolności 6 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury" w terminie do dnia 14 września 2018 roku.

DO POBRANIA:

  1. Wymagania oraz szczegóły naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie