obraz

17 września 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą Urząd Gminy Olszyna uzyskał dotację w wysokości 5000 zł na realizację projektu „Dolnośląskie Stokrotki – Źywioły”. W ramach zadania zleconego Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Olszynie przeprowadzony zostanie dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum cykl warsztatów tańca towarzyskiego i nowoczesnego (hip-hop). Założeniem projektu jest utworzenie dwóch grup tanecznych dzieci z terenu gminy Olszyna. Obie grupy taneczne odbędą również warsztaty z poppingu , które poprowadzi Maciej „SHEVA” Mołdoch . 

Nabór na instruktora tańca w ramach projektu "Dolnośląskie Stokrotki"
W ramach projektu "Dolnośląskie Stokrotki" Gmina Olszyna ogłasza nabór na instruktora tańca towarzyskiego oraz hip-hop. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po półtorej godziny od października do grudnia. Instruktorzy swoje kandydatury mogą przesyłać mailowo (gokolszyna@op.pl) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Wolności 20 do dnia 09.10.2015r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 698 653 585 .