Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w Urzędzie Miejskim w Olszynie.

Podczas indywidualnych konsultacji w ramach takiego dyżuru każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich.

Pracownicy Punktu przedstawią dostępne możliwości wsparcia, wyjaśnią zasady ubiegania się o środki, a także wskażą do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. Poinformują także o dotacjach i instrumentach zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczkach, dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematem funduszy Europejskich.


Indywidualne konsultacje w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

odbędą się:

28.09.2021 r. (wtorek); w godz. od 10.30 - 13.30

Urząd Miejski w Olszynie

ul. Wolności 20, I piętro, sala 2.5 – SALA NARAD

W związku z epidemią Covid-19 konsultacje udzielane będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Serdecznie zapraszamy !

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku