Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) realizowany w 2017 roku skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych. Jedną ze szkół, które zakwalifikowały się do udziału w tym przedsięwzięciu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach.

W ramach projektu w szkołach odbędą się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych (min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów), które obejmą szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

Treningi będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy otrzymają odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbędą szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo każda szkoła zostanie wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po zakończeniu zajęć, przekazany zostanie do jej dyspozycji. Cykl zajęć w szkole będzie zwieńczony olimpiadą sportową z udziałem gwiazd sportu – polskich mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych. Zaplanowanych jest 6 olimpiad regionalnych, w każdej będzie uczestniczyć ok. 8-9 szkół. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 szkół.

Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu. Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji.

Najważniejsze zadania Szkół i Gmin oraz korzyści wynikające z udziału w projekcie (pomiędzy gminami i szkołami zostanie podpisana umowa o współpracy):

Szkoła

  • otrzymuje sprzęt sportowy
  • typuje nauczyciela w-f do realizacji projektu
  • udostępnia miejsce do realizacji treningów
  • czuwa nad prawidłową realizacją projektu
  • nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia

Gmina

  • typuje szkołę do realizacji projektu
  • zapewnia dojazd uczestników na olimpiadę sportową
  • czuwa nad prawidłową realizacją projektu

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Partnerzy projektu