VII sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie 24 kwietnia 2019 r. godz.13.00

W programie obrad tradycyjnie znalazły się takie tematy, jak omówienie informacji Burmistrza Olszyny z pracy w okresie międzysesyjnym. Jednym z pierwszych punktów było także przedstawienie koncepcji przebudowy placu, tzw. półpiętra, przy zbiegu ul. Legnickiej i Kolejowej przy pawilonach handlowych. Następnie radni podjęli szereg uchwał: w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olszyna przeznaczonych pod obiekty czasowe - garaże kontenerowe na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej; w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Olszyna za 2018 r.; w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019; w/s przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.

Kolejnym punktem była analiza stanu bezpieczeństwa za 2018 rok na terenie gminy Olszyna złożona przez kierownika Posterunku Policji w Olszynie, komendanta Straży Miejskiej w Olszynie, komendanta gminnego OSP w Olszynie, a także przedstawienie sprawozdania Burmistrza Olszyny Leszka Leśko z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie za 2018 rok.

Link do nagrania sesji Rady Miejskiej w Olszynie: https://olszyna.tv-polska.eu/film/464371-vii-sesja...