Kwalifikacja przede wszystkim dla mężczyzn z gminy Olszyna urodzonych w 2002 roku (tzw. rocznik podstawowy).

Kwalifikacja wojskowa 2021 roku  w naszym powiecie rozpoczyna się 06 września br., a potrwa do 16 września 2021 roku. W naszym powiecie obejmie ponad 300 osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Obecność w trakcie komisji (oficjalnie: kwalifikacji wojskowej) jest OBOWIĄZKOWA.

Kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w godzinach od 8:00 do 14:30, natomiast badania lekarskie prowadzone będą w godzinach od 8:30 do 12:30. W dniu 16 września 2021 r. przyjmowane będą tylko kobiety. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Starostwie Powiatowym w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2  (II piętro) w Lubaniu.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2002 roku (tzw. rocznik podstawowy), 
  • mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1997-2002, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli  nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu musi powiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznaczy nowy termin kwalifikacji wojskowej.

Komisja wojskowa: na czym polega?

Kwalifikacja wojskowa to badanie, w trakcie którego lekarska komisja stwierdza, czy dany kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu krótkiej medycznej procedury każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii: A, B, D, E.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),

dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki