Gmina Olszyna reprezentowana przez Burmistrza Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Powszechne zajęcia sportowe" wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie jego realizacji.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA DO POBRANIA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

TUTAJ