Informujemy, iż dobiegł do końca projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - w Gminie Olszyna", który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z tym z dniem 31.12.2020 r. zakończy się dostawa Internetu dla Beneficjentów projektu.

Burmistrz Olszyny
Leszek Leśko