Dyrekcja Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie przygotowała wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19, stosowane na terenie przedszkola.  Rodziców dzieci przedszkolnych prosi się o zapoznanie z treścią poniższych dokumentów.