Mieszkańcy Gminy Olszyna, którzy wypożyczyli osuszacze w okresie powodzi (2011-2013) z Urzędu Miejskiego w Olszynie proszeni są o niezwłoczny ich zwrot.

Osuszacze niebędące własnością Urzędu muszą zostać zwrócone do magazynu z którego zostały wypożyczone.

Osuszacze w każdej chwili mogą być niezbędne dla mieszkańców innych gmin potrzebujących pomocy, położonych w podobnej sytuacji jak dawniej nasze społeczeństwo gminy Olszyna.

Burmistrz Olszyny
Leszek Leśko