23 stycznia br., na wniosek Burmistrza Olszyny Leszka Leśko, przewodniczący Wiesław Wypych zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, które odbyło się w Urzędzie Miejskim. W programie obrad znalazły się dwie uchwały: w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz Sprostowanie załącznika do uchwały nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Obie uchwały przyjęte zostały większością głosów podczas głosowania imiennego wraz z oznaczeniem osób nieobecnych.

W ramach komunikatów przewodniczący poinformował o piśmie wojewody dolnośląskiego, będącego odpowiedzią na problem zasygnalizowany w Wydziale Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, dotyczący zasadności prowadzenia pochówków zmarłych przez spółkę gminną - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. W tej kwestii zasięgnięto opinii prezesa PUK sp. z o. o. oraz radcy prawnego. Obie opinie wskazuję, że usługi świadczone przez olszyńskie przedsiębiorstwo nie stanowią kolizji

Kolejną sprawą poruszoną podczas obrad był komunikat o wpłynięciu pisma ws. wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Olszyna skierowanego przez p. Alinę Męczywór, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie, w imieniu dyrektorów tych placówek. Temat dotyczy zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zadań dyrektorów szkół. Zmiany w regulaminie zostały omówione 15 stycznia podczas roboczego posiedzenia dyrektorów szkół z Burmistrzem Olszyny.

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE - 23.01.2019 r.