Gmina Olszyna realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pod nazwą
"Budowa mikroinstacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna"