Informuję, że Zarządzeniem Burmistrza Olszyny nr 14/2020 z dnia 22.02.2020 r. za święto przypadające w sobotę (15 sierpnia, 2020 r.) dzień 12 czerwca (piątek) 2020 r. został ustalony, jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie.