III Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych odbędą się w dniach 11-14 maja br. na Zamku Piastowskim w Legnicy. Impreza odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego. 

Udział w wydarzeniu wezmą także reprezentanci naszej gminy. Nie zabraknie burmistrza Leszka Leśko, a także naszych zasłużonych kombatantów oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach. Wspomnienia naszych mieszkańców, publikowane na łamach Gazety Olszyńskiej, zaprezentuje redaktor naczelny Artur D. Grabowski.

Uroczystości mają na celu przywrócenie i pielęgnowanie pamięci o bolesnej historii wypędzenia z Kresów Wschodnich i osiedlenia na Ziemiach Odzyskanych, w naszym przypadku – na Dolnym Śląsku. Powszechnie wiadomo, że tuż po zakończeniu działań wojennych, nasi przodkowie rozpoczęli proces zagospodarowywania Ziem Odzyskanych. Ich dokonania zasługują na pamięć i szacunek. Wielu z nich z bronią w ręku wyzwoliło te Ziemie w swoim zwycięskim marszu do Berlina. Niejednokrotnie wiązało się to z daniną własnej krwi i ofiarą życia. W tym kontekście chcemy pamiętać również o żołnierzach 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. To właśnie im zawdzięczamy przywrócenie naszemu regionowi polskiego charakteru, utrwalenie polskości w wymiarze duchowym, kulturowym, religijnym i materialnym.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego pragnie złożyć hołd i wyrazić szacunek wszystkim tym, którzy z godną podziwu determinacją włączali Dolny Śląsk w żywy organizm Rzeczpospolitej – podnosili z ruin wsie, miasta, budowali polską administrację, szkolnictwo i kulturę. Ta znacząca rocznica jest również okazją do utrwalania w naszej świadomości historycznych dziejów Polski, propagowania postaw patriotycznych, a także ukazania młodemu pokoleniu Dolnoślązaków chlubnych korzeni swoich Ojców i Dziadów.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału a także do współtworzenia tych szczególnie uroczystych Dni związanych z najnowszą historią naszego regionu. Zapraszamy do udziału w konferencji dot. problematyki kresowej, osadniczej, przesiedleńczej w nauczaniu najnowszej historii, do prezentacji wydawnictw, wspomnień i historii Pionierów Osadnictwa.

Patronem medialnym wydarzenia jest m.in. Gazeta Olszyńska.