Na terenie miasta Olszyna usytuowane są tzw. ''dzwony'' punkty składowania wysegregowanych odpadów komunalnych: szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz papieru. Miało być czysto, schludnie i ekologicznie. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Miejsca przy pojemnikach stały się dzikimi wysypiskami śmieci. I to w środku miasta. Obok koszy zalegać zaczęły odpady budowlane, części samochodowe jak i również odpady zmieszane pochodzące prosto z gospodarstw domowych. Powtarzające się sytuacje głównie na ulicy 3-go Maja oraz Wolności sprawiły, iż pojemniki zostały usunięte. Trudno zrozumieć, że pomimo braku ustalonego limitu ilości odpadów, które mieszkańcy mogą oddać w zamian za wnoszoną opłatę, nadal funkcjonuje "pomysł na pozbycie się odpadów” przez ich wywiezienie i porzucenie.

Chcemy podkreślić, że selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble itp.) można LEGALNIE i BEZ DODATKOWYCH OPŁAT dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podrzucanie odpadów w krzaki, do lasu czy pozostawienie przy "dzwonach", to nie tylko powód do wstydu, ale także narażenie się na bardzo przykre konsekwencje i konkretną, wysoką karę finansową.