Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu wraz z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty 
Regionalnej Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu

14 czerwca br. w godz. 9.00-17.00