obraz

Troska o ludzi starszych to ważna cześć pracy społecznej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Kilka tygodni temu pojawił się pomysł, by dom spokojnej starości został utworzony w Olszynie. Z taką propozycją zwrócono się do burmistrza Leszka Leśko, który podczas wizji lokalnej wskazał obszar dawnego amfiteatru przy ul. 3 Maja. Jak podkreśla włodarz Olszyny – jest to miejsce spokojne i ciche, a to z pewnością sprzyjałoby takiej inicjatywie. Poza tym budowa takiego obiektu we wskazanym miejscu miałaby też plusy z innego powodu. Budowa obiektu na terenie dawnego amfiteatru rozwiązała by problem z jego zagospodarowaniem, a okolicę uczyniłaby bardziej urozmaiconą i przyjaźniejszą także dla okolicznych mieszkańców.