Choć ostatnie dwa miesiące to czas ograniczeń, z którymi związany jest również proces postępowania kwalifikacyjnego do Policji, to jednak funkcjonuje rozwiązanie umożliwiające składanie dokumentów przez osoby zainteresowane służbą w naszej formacji drogą pocztową. Jest to o tyle istotne w przypadku kandydatów, którzy podjęli już decyzję o związaniu swojej kariery zawodowej ze służbami mundurowymi, że umożliwia wdrożenie wstępnych działań związanych z procesem rekrutacji już teraz.
Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu  ul. Sikorskiego 4 59-800 Lubań
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
 
Służbę w Policji może pełnić:
 
  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
 
Po wstąpieniu do służby w Policji możesz:
 
  • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
  • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
  • uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
  • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.
 
asp.sztab. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń KPP w Lubaniu