1 września br. przypadała 80. rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Z tej okazji w samo południe tegoż dnia burmistrz Olszyny Leszek Leśko wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Wypychem i radnymi Iwoną Sznajdrowicz, Martą Lelko i Łukaszem Sarzyńskim oraz dyrektorem GOK Piotrem Arciszewskim w imieniu samorządu gminnego i społeczeństwa gminy Olszyna złożyli wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz pamięci przy obelisku 40-lecia powrotu Dolnego Śląska do Macierzy. W chwili zadumy uczestniczyła garstka mieszkańców Olszyny oraz poczet sztandarowy olszyńskich kombatantów.