Miło jest nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie zdobyła tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. To wszystko dzięki działalności Szkolnego Koła Naukowego „Być jak Ignacy”, którego praca została doceniona przez organizatorów ogólnopolskiego konkursu, nad którym patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Edukacji Narodowej. 

- W imieniu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza bardzo dziękujemy za zaangażowanie oraz kreatywność w realizacji materiałów edukacyjnych poświęconych czterem polskim naukowcom. Bardzo miło jest nam poinformować, że Państwa szkoła zdobyła tytuł Naukowej Szkoły Ignacego, czyli okazała się najlepsza w swoim województwie - czytamy w liście skierowanym do szkoły.
Przypomnijmy, iż program dydaktyczno-wychowawczy „Być jak Ignacy” realizowany był przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie, w czterech blokach tematycznych poświęconych niezwykłym postaciom polskiej nauki: Jana Szczepanika, Kazimierza Funka, Mariana Rejewskiego i Henryka Magnuskiego. Odbywało się to nie tylko podczas zajęć koła, ale także podczas licznych zajęć warsztatowych z ekspertami, wycieczek, gier terenowych, czy też questingu. Nad całością działań zawsze czuwała sylwetka Ignacego Łukasiewicza. Dzięki wykorzystywanym metodom pracy, uczniowie zostali wdrożeni do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych, przedmiotowych i ponadprzedmiotowych. Podczas realizacji treści programu koła wykorzystano różnorodne metody dzięki czemu zajęcia koła okazały się być dla uczniów bardzo atrakcyjne. Szczególną uwagą otoczono metodę laboratoryjną, która umożliwiała uczniom samodzielne przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w celu zbadania określonego zjawiska: przyczyn występowania, przebiegu, skutków. Metoda ta wymagała stawiania hipotez i ich weryfikacji. Ważne miejsce w pracy uczniów zajmowała też obserwacja, dzięki której mogli oni  systematycznie gromadzić informacje, dane, identyfikować problemy, dokumentować wyniki obserwacji, rozwiązywać  konkretne problemy w toku zajęć z programem. Stosowane metody pracy, zasoby portalu „Być jak Ignacy”, materiały pomocnicze przygotowywane przez nauczycieli i uczniów oraz zajęcia  z ekspertami, wycieczki i gry terenowe, były dla uczniów interesującym narzędziem pozyskiwania wiedzy i nabywania przez nich umiejętności. Ostatnim etapem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie pracy końcowej, związanej z działalnością wybranego polskiego naukowca lub dziedziną, którą się zajmował. W efekcie na zajęciach koła, pod czujnym okiem ucznia Jakuba Mularczyka, powstała gra wykonana  w Scratch‘u, zainspirowana postacią i działalnością Kazimierza Funka.

12 czerwca br., dzięki wsparciu ze strony organu prowadzącego, wszyscy uczniowie koła wzięli udział w gali finałowej III edycji programu „Być jak Ignacy” w Warszawie. Wyjazd dostarczył młodym naukowcom wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. 

- Pobyt w Warszawie, naszej kochanej stolicy, wizyta w Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, odbiór nagrody i spotkania z kołami naukowymi z całej Polski pozostaną na zawsze w naszej pamięci - powiedziała uczestniczka koła Mirella. 

- Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji zadań programu koła i przyczynili się do osiągnięcia przez naszą szkołę ogromnego sukcesu - podsumowuje opiekun koła Iwona Sznajdrowicz.