Jako pokłosie spotkania organizacji pozarządowych Gminy Olszyna opracowana została specjalna ankieta. Służy ona do zbierania i aktualizowania danych o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających na terenie naszej gminy. Podane przez Państwa informacje stanowią minimalny standard jawności działań i umieszczone zostaną w ogólnodostępnej bazie danych administrowanych przez Gminę Olszyna na stronie internetowej bip.olszyna.nv.pl/ oraz w formie drukowanej na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres Urzędu Miejskiego w Olszynie - ul. Wolności 6, 59-860 Olszyna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania bądź w formie elektronicznej na adres: poczta@olszyna.pl

Ankieta dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej na stronie bip.olszyna.nv.pl/ w zakładce - Organizacje pozarządowe - Druki do pobrania

DO POBRANIA:

  1. ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY OLSZYNA.doc
  2. ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY OLSZYNA.pdf