27 czerwca br. Sala Widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie gościła radnych Rady Miejskiej, którzy podczas obrad przyjęli jedną z najważniejszych uchwał w roku czyli absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Olszyny Leszkowi Leśko.

Burmistrz Leśko Leśko nie krył wzruszenia po tak jednomyślnym głosowaniu, które po raz kolejny pokazało jak dużym mandatem zaufania wśród radych i mieszkańców cieszy się samorządowiec i podległe mu służby.

Miasto i Gmina Olszyna, to jedna z najszybciej rozwijających się wspólnot samorządowych w naszym subregionie. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat Burmistrz Leszek Leśko pozyskał oraz zrealizował inwestycje za kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

Relację z sesji przygotował zespół PL i TV Lubań: