81 temu, 1 września 1939 roku napaścią na Polskę, III Rzesza rozpoczęła II wojnę światową. Była to pierwsza kampania tej wojny i przeszła do historii jako Wojna Obronna Polski lub Kampania Wrześniowa. Największy w historii świata konflikt zbrojny, rozpoczęły niemieckie naloty na Wieluń i ostrzał Westerplatte z pokładu pancernika Schleswig – Holstein.
3 września 1939 Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie udzieliły Polsce żadnego wsparcia wojskowego. Kampania Wrześniowa trwała do 6 października 1939, kiedy z chwilą kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej WP Polesie pod Kockiem, zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego z Niemcami. Wyjątkiem był tylko Samodzielny Wydzielony Oddział Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala”, który walczył aż do kwietnia 1940 roku, kiedy to został rozbity przez Niemców w rejonie wsi Anielin na Mazowszu.

W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę, terytorium Rzeczypospolitej Polskie,  znalazło się pod okupacją niemiecką i radziecką, bowiem traktatem z 28 września 1939, wbrew prawu międzynarodowemu podzielone zostało między Niemcy i ZSRR. Związek Radziecki, część terytorium Polski okupowanego przez Armię Czerwoną (Wilno z okręgiem), przekazał 10 października 1939 Litwie, zaś Niemcy przekazały 21 listopada 1939 część terytorium Polski (Spisz i Orawa) Słowacji, również wbrew prawu międzynarodowemu. Resztę kraju okupowały Niemcy tworząc GG. Wielkopolskę i polską część Pomorza Gdańskiego włączono do Rzeszy

Straty w zabitych i rannych w kampanii wrześniowej po polskiej stronie szacuje się na około 200 000 żołnierzy. Do tego należy doliczyć cywilów, urzędników oraz policjantów i żołnierzy KOP zamordowanych przez SS i Gestapo.

W wyniku trwania II wojny światowej życie straciło 6 mln polskich obywateli.

Oby nigdy już w przyszłości nie doszło do wojny!