Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pt. "Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć możliwości i zasad wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz instrumentów finansowych - pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Do udziału w spotkaniu, w roli prelegentów, zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji realizujących projekty w ramach konkursów zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego jak i programów krajowych oraz podmioty wdrażające instrumenty zwrotne.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:

  • osoby do 29 roku życia,
  • osoby od 30 roku życia,
  • zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
  • niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. w Jeleniej Górze  w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich -  Plac Ratuszowy 32/32a  w godzinach 10.00-13.00.

Zgłoszenia na spotkanie w Jeleniej Górze należy przesyłać na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 13 marca 2017 r. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY!!!