Bezpłatne spotkanie informacyjne nt. oferty Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Jeleniogórskiego, które odbędzie się 9 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Lubaniu - Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych.