Dolnośląskie Kuratorium Oświaty pozytywnie zaopiniowało reorganizację oświaty w gminie Olszyna w związku z ustawą o reformie edukacji. Na terenie naszej gminy pozostaną trzy szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa nr 1 przejmie budynek Gminnego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II. W ramach szkoły aż do wygaszenia gimnazjum, będą funkcjonowały klasy gimnazjalne.

Zaakceptowana przez kuratorium koncepcja reorganizacji sieci szkół w gminie Olszyna, będzie polegać na połączeniu Szkoły Podstawowej nr 1 z Gminnym Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Olszynie przy ul. Wolności 17. Taki ruch pozwoli na pełne zagospodarowanie budynku gimnazjum, który w latach 2008-2010 został kompleksowo wyremontowany za blisko 5 milionów złotych.

Samorząd Olszyny opracowując koncepcję nowej sieci szkół, których organem prowadzącym jest gmina Olszyna, starał się, aby jej skutki były jak najmniej odczuwalne zarówno dla dzieci, ich rodziców, nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych tych placówek. Najważniejsze jest to, że żadna z gminnych szkół nie zostanie zlikwidowana. Pozostałe placówki oświatowe czyli Szkołę Podstawową nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie i Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach, czeka jedynie dostosowanie do 8-oddziałowego systemu szkolnego.

W ramach krytykowanej nadal przez środowiska nauczycielskie i opozycję reformy edukacji od 1 września br. powstaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie technika i 3-letnie zawodowe szkoły branżowe. Dotychczasowe gimnazja zostaną ostatecznie wygaszone w 2019 roku.

O zaakceptowanej przez kuratorium koncepcji nowej sieci szkół w Gminie Olszyna, w materiale TV Lubań opowiada Burmistrz Olszyny Leszek Leśko: