Burmistrz Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Powszechne zajęcia sportowe wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie jego realizacji - 2017 r. 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie..

Przedmiotem konkursu są powszechne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz alternatywne zagospodarowanie dla nich czasu wolnego.

Oferty należy składać do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie.

Szczegóły konkursu na stronie BIP Urzędu Miejskiego - TUTAJ.