Burmistrz Olszyny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie oraz na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem o treści wskazanej w ogłoszeniu o konkursie w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie (pok. 5, I piętro).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Olszyny.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

DO POBRANIA:

  1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie
  2. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie