Gabrieli, Liwii, Leonarda

3°C

Wypoczynek z kulturą

Tegoroczne ferie zimowe ...

Wypoczynek z kulturą

Samochód

dla policji

Samochód

Punkt rozliczeń

PIT przez Internet w Gmi...

Punkt rozliczeń

Aktualności

Wypoczynek z kulturą

Wypoczynek z kulturą

Tegoroczne ferie zimowe

Śmieciowa poczta

Śmieciowa poczta

Od jakiegoś czasu, właściwie nie wiadomo dlaczego, ktoś w kilku sołectwach gminy Olszyna ewidentnie ma problem z odróżnieniem kosza na śmieci ze skrzynką na listy. Takie sytuacje – jak mówi sołtys Karłowic i zarazem olszyński radny Norbert Schindzielors – zdarzają się ostatnio dość często nie tylko w Karłowicach, ale także w Nowej Świdnicy, czy Kałużnej. I rzeczywiście, niektóre skrzynki pocztowe w tych miejscowościach są powyłamywane i zamiast listów znaleźć można stertę śmieci. Sołtys Karłowic jest zdania, że trzeba coś z tym zrobić, bo szkodzi to mieszkańcom, którzy nie mogą korzystać ze skrzynek tak, jak powinno być. Czy wandal zostanie w końcu przyłapany, a ten śmieciowy proceder się zakończy? To zależy w dużej mierze od czujności samych mieszkańców i... zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości.

Samochód

Samochód

dla policji

Uroczyste obrady

Uroczystym posiedzeniem Rady Miejskiej 4 lutego br. zainaugurowano działalność Gminnego Ośrodka Kultury, który od tego dnia będzie miał swoją siedzibę w nowym obiekcie przy ul. Wolności.

Lutowe obrady rady Miejskiej miały wyjątkowy charakter. W nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury zgromadzili się radni, włodarze gminy na czele z burmistrzem Leszkiem Leśko, a także sołtysi i kierownicy gminnych jednostek. Posiedzenie zainaugurował przewodniczący Wiesław Wypych, który pogratulował burmistrzowi tak znakomitego przedsięwzięcia, które służyć będzie wszystkim mieszkańcom gminy Olszyna oraz przybywającym tutaj gościom. Oprócz zwiedzania budynku, podczas którego każdy mógł się przekonać o walorach nowego kulturalnego centrum Olszyny, sesja była sposobnością do docenienia olszyńskich policjantów, którzy otrzymali od gminy Olszyna nowy radiowóz.

Punkt rozliczeń

Punkt rozliczeń

PIT przez Internet w Gminie Olszyna

Nowocześnie i nowatorsko

Nowocześnie i nowatorsko

30 stycznia o godzinie 12:14 w Lubaniu na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych odbyło się uroczyste uruchomienie wybudowanych instalacji w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.
Inwestycję wybudowano z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków do segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych przez mieszkańców naszego regionu, tak aby nie były one porzucane w lasach, rowach, łąkach, czyli dzikich wysypiskach, tym samym abyśmy wspólnie chronili nasze środowisko naturalne.
Podczas uroczystości obecni byli burmistrzowie i wójtowie 14 gmin będących sygnatariuszami porozumień międzygminnych (miasto Lubań, miasto i gmina Gryfów Śląski, miasto i gmina Leśna, gmina Lubań, miasto i gmina Nowogrodziec, gmina Olszyna, miasto i gmina Pieńsk, gmina Platerówka, gmina Siekierczyn, gmina Sulików, miasto i gmina Węgliniec, miasto Zawidów, gmina Zgorzelec, miasto Zgorzelec) oraz inni zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Nowe władze Związku

Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie koło Lubania, leżącej w gminie Siekierczyn gościł przedstawicieli 14 gmin skupionych w Związku Gmin „Kwisa”, którzy właśnie w tej miejscowości spotkali się aby dokonać wyboru nowych władz oraz podsumować 4 lata działalności tego gminnego sojuszu.

Gospodarzem spotkania był wójt Siekierczyna Janusz Niekrasz, który ponownie został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia ZGK. Decyzją Zgromadzenia związkiem przez kolejne 4 lata znów pokieruje burmistrz Olszyny Leszek Leśko jako Przewodniczący Zarządu. Ponadto do Zarządu wybrano burmistrza Mirska Andrzeja Jasińskiego oraz wójta gminy Lubań Zbigniewa Hercunia. Po raz pierwszy od powstania tego sojuszu w ścisłym kierownictwie związku nie znalazł się żaden samorządowiec z Lubania. Główne zadania jakie w najbliższych 4 latach zamierzają realizować samorządowcy ze ZGK to rozbudowa i rozwój powstałego we wrześniu 2014 roku schroniska dla małych zwierząt w Przylasku i promocja gmin członkowskich.

Kultura w fabryce

Kultura w fabryce

4 lutego podczas sesji Rady Miejskiej zainaugurowano funkcjonowanie nowego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie. Mieści się on w budynku dawnego zakładowego domu kultury, który potem zamieniony został na sklep firmowy Olszyńskich Fabryk Mebli. Reaktywacja ośrodka kultury w tym miejscu możliwa była dzięki dobrej współpracy gminy Olszyna z syndykiem, który tereny po byłych OFM odsprzedał olszyńskiemu samorządowi za blisko pół miliona złotych. To była ogromna szansa, którą miejscowi włodarze dobrze wykorzystali.
- Nowy obiekt kultury w Olszynie, to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat - podkreślił w swoim przemówieniu na początku spotkania burmistrz Leszek Leśko. - Dziś jest to placówka, która powinna spełnić nadzieje na zróżnicowaną ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców miasta i gminy.
Od 1994 roku władze olszyńscy samorządowcy starali się, żeby ten obiekt przejąć od Olszyńskich Fabryk Mebli na majątek gminy. Dopiero pani syndyk przygotowała do sprzedaży cały teren zakładu nr 1 OFM i po wielu spotkaniach oraz negocjacjach udało się uzyskać zgodę na nabycie tych zabudowań na majątek gminy.
- Całość została odkupiona za kwotę 550 tys. zł, w tym także ten obiekt, w którym dziś odbywa się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej – mówi burmistrz Leszek Leśko. – Jest to jedna z największych tego typu inwestycji w naszej gminie. Jej wartość to około 1.600.000 zł. W realizację remontu tego budynku o pow. około 1000 mkw niewielu wierzyło, a jednak nam się udało, z czego się ogromnie cieszę.

Kalendarium

 
 

Zgłoś imprezę