Agnieszki, Kariny, Lesława

2°C

Poszli za przewodem ...

6 stycznia br. po raz si...

Poszli za przewodem Mędrców

Noworoczne spotkanie...

4 stycznia w kościele pw...

Noworoczne spotkanie pszczelarzy

Na biegowo

W Trzebnicy już po raz t...

Na biegowo

Aktualności

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu

Burmistrza Olszyny, na podstawie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzenia wolnego czasu w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień”. wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
  2. "Powszechne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży" wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji.

Seniorzy się bawią

Seniorzy się bawią

Jak karnawał, to zabawa. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy Biedrzychowic – członkowie Klubu Seniora „Bielany”. 6 stycznia br. w świetlicy wiejskiej zorganizowali oni zabawę karnawałową, na którą zaproszeni byli także zaprzyjaźnieni seniorzy z Rząsin i Rada Sołecka Biedrzychowic. Spotkanie było pełne radości, tańca i przyjacielskiej atmosfery, którą wspomagał zespół MEWA, przygrywając do tańca. Jak mówi przewodnicząca Klubu Seniora „Bielany” Barbara Guminiak, to nie ostatnia impreza tego typu.
- My chcemy się po prostu dobrze bawić, być razem i korzystać z tego, co niesie życie – mówi seniorka z Biedrzychowic.

Powrócił na miejsce

Powrócił na miejsce

Po ponad dwóch latach szpic wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. powrócił na swoje miejsce. 27 listopada firma z Bielska-Białej ponownie zainstalowała kulę, chorągiew i krzyż, które będą teraz dumnie wznosić się nad Olszyną. Renowacja szpicu wieży, odnowienie i pozłocenie kuli, wzmocnienie konstrukcji chorągwi wiatrowej oraz krzyża kosztowała nieco ponad 50 tys. zł, z czego blisko połowę dofinansowała gmina Olszyna dzięki przychylności burmistrza Leszka Leśko, a swój udział w renowacji mają także sami parafianie i potomkowie fundatorów wieży – rodzina von Debschitz. O całej sprawie pisaliśmy na pocz. 2012 roku, gdyż to właśnie wtedy ks. proboszcz Jan Dochniak podjął decyzję o konieczności naprawy szpicu, który po silnych wichurach uległ przekrzywieniu i nie mógł spełniać swoje roli jako wiatrowskazu.

Sylwester pod chmurką

Tradycją już się stały zabawy sylwestrowe w plenerze, które co roku tuż przed północą odbywają się na Stadionie Miejskim w Olszynie. 31 grudnia 2014 roku także nie zabrakło sporej grupy uczestników, dobrej muzyki, smacznego strażackiego żurku, grzanego wina i oczywiście szampana.

Do zabawy w tę sylwestrową noc olszynian zagrzewał zespół MEWA, w którym wspólnie śpiewali i grali Ewa Przybylak i Tomasz Maj, a wspomagał ich także Marcin Przybylak. Ci, którzy chcieli się ogrzać mocniej, mogli bawić się przy wielkim ognisku, które zostało rozpalone nieopodal sceny. Gdy wybiła północ, przyszedł czas na szampana i fajerwerki, a przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wypych w imieniu burmistrza Olszyny Leszka Leśko wszystkim mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom złożył najserdeczniejsze noworoczne życzenia. Po tym pierwszym szampańskim akcencie Nowego Roku zabawa trwała jeszcze parę godzin aż do ostatniego uczestnika.

Świątecznie i noworocznie

Świątecznie i noworocznie

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w starym roku to przede wszystkim sprawa budżetu, ale miała ona także wymiar świąteczny i była okazją do podsumowań oraz dzielenia się życzliwością.
30 grudnia 2014 roku – jeszcze trwając w atmosferze świąt Narodzenia Pańskiego – w Domu Katechetycznym odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, w którym udział wzięła także sekretarz gminy Halina Białoń, skarbnik Barbara Chołuj oraz kierownicy gminnych jednostek i sołtysi. Zabrakło jedynie burmistrza Leszka Leśko, który z powodu zdrowotnej niedyspozycji nie mógł uczestniczyć w tym świątecznym posiedzeniu olszyńskich rajców. Głównym tematem obrad był oczywiście budżet na 2015 rok, który wraz z autopoprawkami burmistrza i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej został przyjęty jednogłośnie. Poza tym radni zajęli się przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziane zostały tereny pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Ich lokalizacja przewidziana jest w administracyjnych granicach miasta Olszyna na terenach między Olszyną a Grodnicą. Natomiast budową całego systemu zajmie się specjalnie do tego celu powołana w ubiegłym roku spółka gminna. Wśród uchwał znalazły się także akty prawa miejscowego dotyczące m.in. zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, a także zmian w budżecie na 2014 rok, niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny, które ostatnim razem regulowane było w 2009 roku.

Kalendarium

 
 

Zgłoś imprezę

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres IP