Ilony, Jerzego, Wojciecha

14°C

Spotkanie

z Prezydentem RP

Spotkanie

Festiwal Orkiestr Dę...

Zapraszamy na VIII Międz...

Festiwal Orkiestr Dętych

Msza Święta

Kanonizacja Jana Pawła I...

Msza Święta

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

 

Zapasowe maszty

Zapasowe maszty

Włodarze Olszyny w ostatnim czasie pozyskali trzy maszty fotoradarowe. Jak poinformował radnych burmistrz Leszek Leśko podczas marcowej sesji Rady Miejskiej – gmina Olszyna zaoszczędziła w ten sposób ok. 75 tys. zł. Pozyskanie wspomnianych obiektów to przede wszystkim działania zapobiegawcze w związku z sytuacją, jaka miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, gdy ktoś po prostu uszkodził fotoradar stojący przy ul. Wolności w Olszynie Średniej.
- Jesteśmy przygotowani na to, że przy kolejnej dewastacji masztu nie będziemy bezczynnie czekać przez okres kilku tygodni i dzięki temu będziemy mogli zainstalować te, które mamy w zapasie – powiedział burmistrz Leszek Leśko.
Odkąd zainstalowane zostały maszty fotoradarowe przy drodze krajowej nr 30 poprawiło się bezpieczeństwo na tym odcinku. Władze Olszyny są przekonane, że fotoradar - mimo wielu kontrowersji, jakie wywołuje wśród mieszkańców i kierowców - jest potrzebny. Dzięki temu kierowcy jeżdżą ostrożniej, a bezpieczeństwo poprawiło się. Ostrożność kierowców to w efekcie także mniej mandatów.

Zainteresowani rekreacją

Zainteresowani rekreacją

Czy na terenie gminy Olszyna możliwe jest stworzenie miejsc rekreacyjnych? To nie tylko możliwość, ale i fakt. Miejscowością stricte rekreacyjno-turystyczną są Bożkowice, których położenie nad jeziorem to naturalny przyczynek do rozwijania tego typu działalności. Tymczasem do tego grona dołączy być może Zapusta. Burmistrz Leszek Leśko poinformował radnych podczas ostatniej sesji, że trwają właśnie rozmowy z pewnym inwestorem, który na terenie tego sołectwa byłby zainteresowany budową hotelu oraz kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych. Aby to zamierzenie się ziściło, potrzebne są zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ta decyzja należy do burmistrza i Rady Miejskiej.

Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

Kazimierz Kiljan, autor siedmiu tomików wierszy i pięciu powieści, z których cztery ukazało się już w druku, a ostatnia czeka na swoją premierę, spotkał się z miłośnikami książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olszynie.
Ta niewielka książnica dzięki jej kierownictwu i zaangażowanym pracownikom żyje tym, co się dzieje na rynku wydawniczym. W miarę posiadanych środków systematycznie zakupywane są nowości książkowe. Równie ważną sferą działalności placówki są spotkania z autorami. Pod koniec marca do olszyńskiej biblioteki zawitał Kazimierz Kiljan, człowiek o szerokich zainteresowaniach twórczych. Pisze wiersze, powieści, monodramy, maluje, fotografuje, nie jest mu również obca grafika i linoryt. Mieszkańcy Olszyny, którym bliskie jest piękno słowa pisanego skorzystali z zaproszenia, by wysłuchać tego, co autor ma do powiedzenia swoim czytelnikom, jak również wypytać o szczegóły pracy twórczej. Cieszy fakt, że na spotkanie do olszyńskiej książnicy przybyli nie tylko dorośli, ale również młodzież i dzieci. Te ostatnie za namową swoich nauczycieli, którzy dbają o rozwój intelektualny swoich uczniów.

Senator wśród radnych

26 marca br. senator Jan Michalski spotkał się z radnymi i włodarzami gminy Olszyna podczas sesji Rady Miejskiej. Było to możliwe dzięki zaproszeniu ze strony burmistrza Leszka Leśko oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Wypycha. Parlamentarzysta, pochodzący z podlubańskich Pisarzowic, mówił najpierw o sobie, a następnie o działalności, którą podejmował przed objęciem mandatu Senatora RP.

Jan Michalski mówił o swoich związkach z gminą Olszyna i współpracy, która stała się jeszcze ściślejsza po powodzi w 2012 roku. To właśnie ten kataklizm spowodował, że to współdziałanie przynosi dobre owoce, co dla takiej niewielkiej gminy jak Olszyna nie jest bez znaczenia. Spotkanie było także sposobnością do tego, by przybliżyć olszyńskim samorządowcom specyfikę pracy w Senacie i jego funkcjonowania w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Była to także sposobność do przedstawienia spraw gminy przez samych mieszkańców, którzy chętnie zadawali pytania i nawet w czasie przerwy podchodzili, by rozmawiać o kwestiach istotnych dla całej lokalnej społeczności.

Kalendarium

 
 

Zgłoś imprezę

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres IP