Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

1°C

Gottlob Adolph - śmi...

Pastor Gottlob Adolph

Gottlob Adolph - śmierć na ambonie

Alfred Werner

- uzdolniony plastycznie...

Alfred Werner

Z historii aptekarst...

Aptekarze lwóweccy (cz. ...

Z historii aptekarstwa

Aktualności

Nabór - Dolnośląskie Stokrotki

Nabór - Dolnośląskie Stokrotki

17 września 2015 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę, zgodnie z którą Urząd Gminy Olszyna uzyskał dotację w wysokości 5000 zł na realizację projektu „Dolnośląskie Stokrotki – Źywioły”. W ramach zadania zleconego Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Olszynie przeprowadzony zostanie dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum cykl warsztatów tańca towarzyskiego i nowoczesnego (hip-hop). Założeniem projektu jest utworzenie dwóch grup tanecznych dzieci z terenu gminy Olszyna. Obie grupy taneczne odbędą również warsztaty z poppingu , które poprowadzi Maciej „SHEVA” Mołdoch .

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czy odbudują ten most?

Czy odbudują ten most?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olszynie, która miała miejsce 2 września br., poruszony został temat odbudowy mostu łączącego niegdyś Bożkowice ze Stankowicami. Sprawa, w którą zaangażował się m.in. radny Norbert Schindzielors, ciągnie się już od wielu lat i wciąż nie znalazła właściwego rozwiązania. Były takie przymiarki, że to powiat lubański podejmie się odbudowy przeprawy, która w ostatnich miesiącach II wojny światowej została wysadzona przez uciekające wojska niemieckie.

Zawody OSP powiatu lubańskiego

Na stadionie sportowym w Pisarzowicach (12.09.2015 r.) odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lubańskiego. W tym roku w zawodach wzięło udział 14 jednostek z powiatu lubańskiego oraz trzy drużyny młodzieżowe.

 

Zawody powiatowe organizowane co 2 lata są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych, mobilizują do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, popularyzują wśród społeczeństwa zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.

Pierwsza po wakacjach

Pierwsza po wakacjach

2 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej po przerwie wakacyjnej.
Na początku spotkania radni zgłosili szereg pytań do burmistrza Leszka Leśko w odniesieniu do przedłożonej przez niego informacji o pracy w okresie międzysesyjnym. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się m.in. sprawa nowego oświetlenia ulicznego, starań o budowę obwodnicy Biedrzychowic, czy też modernizacji dawnego biurowca byłych Olszyńskich Fabryk Mebli z przeznaczeniem na centrum administracyjne gminy Olszyna.

Kalendarium

 
 

Zgłoś imprezę